Døgnåpent telefon 91599449

 

Vi som jobber i Bellis Gravferdsbyrå har som mål å ivareta de pårørende sine behov. Uansett religion og ønsker.

Vi ønsker å legge alt til rette så de pårørende skal føle seg tatt vare på. Det er vår oppgave å ordne med alt av offentlige papirer og sørge for at alt som skal ordnes til en seremoni, blir utført på en fin og verdig måte. 

________________________________________________________________________________

Bellis Gravferdsbyrå kan bistå ved alle praktiske gjøremål i forbindelse med begravelse og bisettelse.

Nedenfor finner dere en oversikt over varer og tjenester som vi tilbyr.

 

-Kiste med innvendig utstyr

-Henting hele døgnet i tilfelle dødsfall i hjemmet

-Stell av den døde og nedlegging i kiste

-Dødsmelding og andre offentlige papirer

-Søknad om gravferdshjelp gjennom Nav

-Visning / båreandakt

-Fastsettelse av tid og sted for sermoni

-Gjøre avtale med prest / taler om sermoni

-Formidle dødsannonse i aviser

-Trykking av sanghefter til seremoni og minnestund

-Formidle solosanger og musikk

-Ordner alt av kistedekorasjoner, kranser, hjerter, båredekorasjoner o.l

-Pynting og assistanse i kirken

-Transport av båre til kirken / kirkegård / sermonistedet

-Transport til krematorium

-Forsendelse av kiste / urne i inn- og utland

-Kontakt med kirkeverge vedrørende gravsted/urnenedsetting

-Trekors med navn, i påvente av gravmonument

-Gravmonument og / eller inskripsjon

-Bedplater forran gravmonument evt. Beramme

-Ordner med oppussing av gravsted.

-Oppretting av gravmonument som har blir skjevt eller sunket ned

-Gravlykter og lys

-Formidle juridisk bistand vedrørende arv og skifte

-Hjelpe med søknad om tranportrefusjon i forbindelse med bårekjøring

-Ordner alt i forbindelse med kremasjon

-Sender inn papirer til alle offentlige instanser

Med varme og omtanke utfører vi vår tjenester.

Del:
Tips en venn
Web levert av CustomPublish AS