Det kan være vansleig å vite hvor man begynner med arveoppgjør.
Mange etterlatte er overrasket over hvor mye papirer og skjemaer som må ordnes etter at noen dør. Selv om familieforholdene er gode og dødsboet ikke spesielt komplisert, kan denne oppgaven føles uoverkommelig for mange. Det skal fylles ut korrekte skjemaer, i riktig rekkefølge, og med de rette fullmaktene.

Når gravferdsbyrået har fått informasjonen vi trenger av de etterlatte, sender vi inn melding om dødsfall til tingretten.
Dette er så dei skal få ei rask registrering. Tingrtetten venter så på å motta dødsattest fra lege som konstaterte dødsfallet.
Nå de har fått dette, sender de informasjon på mail til de etterlatte. Mange etterlatte tar selv raskt kontakt med tingretten pr telefon, for å komme hurtig i gang med arveoppgjøret.
Tingretten sender ønsket skifteform til de etterlatte, og først da kan retten utstede en skifteattest, som gir arvingene mulighet til å disponere over boet og bankkontoer.

Vi har samlet de viktigste Papirer og Skjemaer, kan du laste de ned direkte fra nettsiden vår.

.

Det er vanligst å skifte boet privat. Privat betyr at arvingene overtar ansvar for dødsboet, oppbjør av gjeld og fordele arv.
Ved offentlig skifte tar skifteretten seg av fordeling av arv.
Før dere avgjør hvilken skifteform dere ønsker, er det lurt å få en oversikt over den avdøde sin økonomi, slik at en får oversikt om det er noe en kan håndtere uten hjelp fra skifteretten.
Vi anbefaler  at arvinger undersøker nøye hvilken skjemaer og fremgangsmåte som er mest hensiktsmessig til valg av skifteform i deres tilfelle.
Det er ikke nødvendigvis gitt. Vi anbefaler derfor at dere kvalitetsikrer valgene før skifteform til arveoppgjør velges og fylles ut.