En dødsannonse er en bekreftelse og en kunngjøring fra de etterlatte at døden har funnet sted.
Når familien og gravferdsbyrået møtes for en planleggingssamtale, hjelper byrået med utformingen.
Vi sender annonsen til avisen/avisene dere ønsker å få den satt inn i.
Det er vanlig å sette inn dødsannonsen i lokalavisen så snart en veit tid og sted for seremonien.
En kan og velge å ikke informere om tid og sted, dersom en ønsker at sermonien skjer i det stille med nær familie til stede.
Noen ønsker å sette den inn i andre aviser der familien har mye familie og bekjente.
På denne måte blir dødsfallet kjent for venner, arbeidskollegaer, naboer, skolevenner med flere.

I dødsannonsen kan en og gi informasjon om eventuelle gaveinnsamling.
Det er vanlig å sette kontonr /Vippsnr i annonsen.

Den kan settes inn på trykk og i nettavis.
Når gravferdsbyrået hjelper med utforming og innsending av dødsannonse, oppretter vi samtidig en minneside til avdøde.
En minneside er en respektfull, verdig og informativ side, der kjente og kjære kan gå inn å lese dødsannonsen, bestille blomster, skrive en hilsen til familien.
Da er annonsen tilgjengelig med en gang på Google.
Annonsen og minnesiden kan lett deles i sosiale medier om familien ønsker å gjøre det.