En dødsannonse er en bekreftelse og en kunngjøring fra de etterlatte at døden har funnet sted.
Det er vanlig å sette inn dødsannonsen i stedets lokalavis så snart en vet tid og sted for seremonien.
Noen ønsker å sette den inn i andre aviser der familien har mye familie og bekjente.
På denne måte blir dødsfallet kjent for venner, arbeidskollegaer, naboer, skolevenner med flere.

I dødsannonsen kan en og gi informasjon om eventuelle gaveinnsamling.

Vi hjelper med utformingen, og sender annonsen til avisen/avisene dere ønsker å få den satt inn i.
Den kan settes inn på trykk og i nettavis.
Dødsannonsen settes også rett inn i en minneside som blir opprettet av oss.
Da er annonsen tilgjengelig med en gang på Google.
Annonsen ogm innesiden kan lett deles i sosiale medier om familien ønsker det. Det koster ingenting.