Noen ganger er det ønsket at det ikke skal være sermoni. Det kan være mange grunner til det.

  • Det kan være at den avdøde hadde det som eget ønske.
  • Det kan være at det bare er en eller få kjendte, og det derfor er ønske om en stille stund/syning i kapellet, for deretter å kjøre til kirkegård/krematoriet.
  • Det kan være at den avdøde er her midlertidig som på ferie eller i jobbsammenheng,og at avdøde derfor skal sendes til annet sted eller land, og ha sermoni eller nedsettelse der.

Dersom avdøde ikke er Norsk, og skal fraktes til sitt hjemland, har vi som gravferdsbyrå en tett oppfølging til
de som besørger dødsfallet. Vi tar oss av alle papirer til offentlige instanser, samarbeider tett med ambassader, forsikringselskaper og
oversettelsesfirmaer.