Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap og nærmeste norske ambassade eller konsulat, eventuelt UD i Norge. Hvis avdøde hadde reiseforsikring, vil forsikringsselskapet sørge for hjemtransporten. Kostnadene dekkes av forsikringen. Hvis avdøde ikke hadde reiseforsikring, må de pårørende selv dekke kostnadene.Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning.

Ved dødsfall i utland kan Bellis Gravferdsbyrå bistå med transporten av avdøde fra dødssted i utlandet, til avdødes hjemkommune i Norge. Hvis avdød var folkeregistret i Norge og medlem av Folketrygden, dekker NAV utgiftene til hjemtransport.Ta kontakt med oss for nærmere informasjon

Hvis avdøde hadde reiseforsikring

Ta direkte kontakt med forsikringsselskapet eller ring SOS International. SOS International samarbeider med de fleste forsikringsselskaper i Norden og har en døgnåpen alarmsentral. Der får du god hjelp og veiledning. SOS International sørger for at avdøde blir transportert til hjemlandet. Alle transportkostnader dekkes av reiseforsikringen.

Hvis avdøde ikke hadde reiseforsikring

Ta kontakt med stedets norske ambassade eller konsulat, eventuelt UD i Norge. Vi i Bellis Gravferdsbyrå kan bistå med transport av avdøde hjem til Norge. Pårørende må selv dekke transportkostnadene. Forsendelse av urne, kan være billigere enn forsendelse av avdød i kiste.