Gud som har oss alle kjær

Tusen stjerner blenkje   (melodi: Fager kveldssol)

Vær meg nær, O Gud

Eg er liten, men eg vil

Ikke en spurv til jorden

Ingen er så trygg på ferda

Gud Faders vesle barn eg er  (mel: Eg faldar mine hender små)

Eg faldar mine hender små

Nå lukker seg mitt øye

Fager kveldssol smiler

Jesus er Kongen min  

Alt ble med ett så stille