Personalet varsler pårørende og tilkaller lege. Legen fyller så ut dødsattest. Dødsattesten må være utfylt før den avdøde kan flyttes fra rommet.
Personalet informerer deg om hva som skjer videre, og ber deg ta kontakt med et begravelsesbyrå. På dette tidspunktet er det ingen ting som haster,
det er anbefalt å ta kontakt med begravelsesbyrået i løpet av de neste 24 timer.

Personalet på sykehjemmet eller sykehuset gir familien anledning til å se avdøde på rommet. Avdøde blir så transportert til kjølerom.
Det er også mulig å gjøre dette senere, men da i kapellets lokaler, med hjelp fra gravferdsbyrået. Pårørende og gravferdsbyrået avtaler tid og sted for dette. 

Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt på vår døgnåpne vakttelefon.