Skulle dødsfallet skje utenfor sykehus eller sykehjem og det er et forventet dødsfall, må lege kontaktes. Dersom hjemmesykepleie er involvert er det gjerne de som kontakter lege. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere trenger hjelp.

Dersom dødsfallet er mer uventet vil politiet rutinemessig sjekke dødsfallet. Politiet vil da avgjøre om de krever en rettslig obduksjon. I så fall vil de be begravelsesbyrået om å rekvirere transport av den døde til Gades institutt, som foretar obduksjonen. Politiet dekker alle de kostnader dette måtte medføre.

Dersom politiet ikke rekvirerer transport, står pårørende fritt til å kontakte oss for å hente den døde.

Vi står alltid til tjeneste og er behjelpelig med å hente avdøde, og frakte avdøde til nærmeste naturlig plass for oppbevaring.

Skjer dødsfallet mer enn 20 km fra begravelsesbyrået dekker NAV utgiften til båretransport i Skandinavia.

Skulle dødsfallet skje utenfor Skandinavia så blir det forsikringsselskapet som dekker utgiftene til båretransport – NAV dekker kun innenfor Skandinavia.

Egenandelen ved transportstønad endrer seg hvert år. Ta kontakt med gravferdsbyrået for info og hjelp med søknad.