Mange tanker og spørsmål som må snakkes om:

- Hvor skal seremonien finne sted, og når skal den være?
- Skal det være gravferd eller bisettelse/kremasjon?
- Ønsker vi en åpen seremoni for familie og venner, eller i stillhet med bare de aller nærmeste til stede?
- Hva må vi ordne med selv, og hva kan vi få hjelp med av gravferdsbyrået?
- Hvordan kommer vi i kontakt med prest eller seremonileder?
- Hvordan ordner vi med dødsannonsen, sanghefter og blomster?
- Hva med arv og skifte?

Våre kontor/samtalerom er bemannet etter avtale:

Hareid:                                                            Ulsteinvik:                                                                Herøy:
Kjøpmannsgata 29                                   Brendehaugen 6B                                             Nautøya 8
(ved apoteket)                                          (Sauneset-bak biltema)                                     6070 Tjørvåg
6060 Hareid                                              6065 Ulsteinvik                                                                            

Info til etterlatte