Mange tanker og spørsmål som må snakkes om:

- Hvor skal seremonien finne sted, og når skal den være?
- Skal det være gravferd eller bisettelse/kremasjon?
- Ønsker vi en åpen seremoni for familie og venner, eller i stillhet med bare de aller nærmeste til stede?
- Hva må vi ordne med selv, og hva kan vi få hjelp med av gravferdsbyrået?
- Hvordan kommer vi i kontakt med prest eller seremonileder?
- Hvordan ordner vi med dødsannonsen, sanghefter og blomster?
- Hva med arv og skifte?

Det er den nærmeste pårørende som har rett til å bestemme over den avdøde; om det skal være en seremoni, hva slags seremoni, hvor den avdøde skal gravlegges osv. Men det er naturlig at familien samarbeider om disse avgjørelsene. Hvis den avdøde har skrevet ned tanker eller ønsker omkring sin gravferd, bør man også ta hensyn til dette.
På ett punkt må man følge avdødes ønske: Hvis han/hun ikke ville kremeres, må dette ønsket respekteres.

Våre kontor/samtalerom er bemannet etter avtale:

Hareid:                                                            Ulsteinvik:                                                                Herøy:
Kjøpmannsgata 29                                   Brendehaugen 6B                                             Nautøya 8
(ved apoteket)                                          (Sauneset-bak biltema)                                     6070 Tjørvåg
6060 Hareid                                              6065 Ulsteinvik                                                                            

Info til etterlatte