Vi som jobber i Bellis Gravferdsbyrå er nøytrale med tanke på religion og livssyn. Vår oppgave er å ivareta familien og den avdøde sine ønsker.

Vi hjelper med å legge alt til rette så de pårørende skal føle seg tatt vare på. Vi sørger for at alt som skal ordnes til en sermoni, blir utført på en fin og verdig måte. 
Vi ordner med offentlige papirer.
Som gravferdsbyrå kan vi bistå ved alle praktiske gjøremål i forbindelse med begravelse og bisettelse/kremasjon.

________________________________________________________________________________

Nedenfor finner dere en oversikt over hva vi kan hjelpe med:

 

-Kiste med innvendig utstyr

-Henting hele døgnet ved dødsfall i hjemmet og ved ulykker

-Stell av den døde og nedlegging i kiste

-Dødsmelding og andre offentlige papirer

-Søknad om gravferdshjelp gjennom Nav

-Syning i kapell før sermonien

-Fastsettelse av tid og sted for sermoni

-Gjøre avtale med prest / taler om sermoni

-Formidle dødsannonse i aviser

-Trykking av sanghefter til seremoni og minnestund

-Formidle solosanger og musikk

-Ordner alt av kistedekorasjoner, kranser, hjerter, båredekorasjoner o.l

-Pynting og assistanse i sermoni

-Transport av båre til kirken / kirkegård / sermonistedet

-Transport til krematorium

-Forsendelse av kiste / urne i inn- og utland

-Kontakt med kirkeverge vedrørende gravsted/urnenedsetting

-Ventetegn med navn på gravsted, i påvente av gravmonument

-Gravmonument og / eller inskripsjon

-Bedplater forran gravmonument evt. bedramme

-Ordner med oppussing av gravsted.

-Oppretting av gravmonument som har blir skjevt eller sunket ned

-Gravlykter 

-Formidle juridisk bistand vedrørende arv og skifte

-Hjelp med søknad om tranportrefusjon i forbindelse med bårekjøring over 20 km.

-Ordne alt i forbindelse med kremasjon

-Sende inn papirer til alle offentlige instanser

Med varme og omtanke utfører vi vår tjenester.

Familien må selv huske å melding fra til:

  • Bank
  • Abonnementer
  • Televerk
  • Post
  • El-verk
  • Forsikringsselskap
  • Fagforeninger
  • Andre foreninger