Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse:
 
Eventuell inngangsmusikk ( orgelmusikk, eller CD)
Klokkeringing
Preludium (solospill eller forspill til salme)
Åpningssalme
Inngangsord, bønn og minnetale
Blomsterpålegging / opplesing
eventuelt solo- spill / sang
Skriftlesing
Salme før talen
Prestens tale
(Jordpåkastelse ved bisettelse.)
Bønn, Herrens bønn ( Vår Far )
Salme etter talen
Postludium (spilles av organist, her kan eventuelt solist medvirke) Spilles mens kisten bæres ut.
 
Ved begravelse følger rituale med skriftlesing, bønn, velsignelse, jordpåkastelse og salme ved graven. Kisten senkes.
 
Ved bisettelse fra kirke bæres kisten ut til begravelsesbilen under postludiet.
Det tas avskjed ved kirken og begravelsesbilen kjører til krematoriet.