Behovet for transport varierer avhengig av hvor dødsfallet har skjedd, hvor seremonien skal være og om det skal være begravelse eller kremasjon.

De fleste institusjoner og sykehjem her i våre kommuner, har egne kjølerom. Avdøde bringes vanligvis til kjølerommet i løpet av det første døgnet, etter at dødsfallet har skjedd.
Byrået kommer hit og avdøde blir stelt og lagt i kiste som er avtalt med de etterlatte.
Om dødsfallet har skjedd på sykehus, kjører gravferdsbyrået til sykehuset, steller den avdøde og legger i ønsket kiste.
Kisten blir transport til kjølerom i den aktuell kommune.

Om dødsfallet skjer i hjemmet eller annet sted utenfor institusjon, er det vanligst at avdøde hentes på båre og bringes til egnet oppbevaringssted/kjølerom, til det er tatt en endelig beslutning om valg av kiste. Deretter blir avdøde stelt og lagt i kiste.

På seremonidagen transporteres kisten til seremonistedet.

Transport av avdøde skjer med våre bårebiler som er spesialbygd til formålet.
Vi legger stor vekt på at transporten skal være verdig, og at våre bårebiler er presentable til en hver tid.

Vi bistår også med transport av kisten over lengre avstander innenlands og utenlands.

Nav gir støtte til transport etter fastsatte regler. Gravferdbyrået vil gi informasjon om dette om det er aktuelt, og hjelpe de etterlatte å søke om refusjon.