Kirkekontoret tar så kontakt med familien for å avtale tid for urnenedsettelse på gravsted. Dette må ifølge gravferdsloven skje innen seks måneder etter dødsfallet. Det er ingen sermoni rundt en nedsettelse. Det er mest vanlig at familien deltar ved nedsetting av urne. Men dersom ingen kan eller ønsker å delta, må kirkekontoret få beskjed. Ønsker familien at prest tar del ved nedsetting, må dette avtales på forhånd.

Familien kan og velge å ta kontakt med begravelsesbyrået for nedsetting. Da blir urnen hentet på kirkekontor av gravferdsbyrået. Vi møtes og går sammen til graven. Det blir lest dikt, kanskje en liten sang om familien ønsker det, og vi senker urne sammen.

Det er og mulig å søke om å få spre asken. Asken kan spres i naturen (oftest på fjellet eller over havet). Når asken spres, tillates det ikke noen gravstein på en gravlund.

Om du ønsker mere info om hvordan du kan søke om askepredning, så  Klikk deg inn på linke her