Etter avtale med de pårørende tar vi bilder på seremonidagen.
Bildene settes inn i en minnebok.

 

Minneboken inneholder:

  • En hilsen fra byrået
  • Dødsannonsen 
  • Programheftet fra seremonien
  • Prestens eller de pårørende sin minnetale
  • Byråets bilder av seremonirommet, kisten og alle blomsterhilsener
  • Alle blomsterhilsener som ble lagt på og lest opp i seremonien