Vi lager minnealbum ved alle seremonier.
Ofte er det ikke så lett å få med seg alt når en følger sin kjære til siste hvilested. Denne minnealbumen kan være fin og god å se tilbake i, og er et fint minne fra gravferdsdagen.

Etter avtale med de etterlatte, tar vi bilder på seremonidagen, og ca to uker etter seremonien sender vi en stk til de etterlatte, uten kostnad.
Om familie og etterlatte ønsker å få trykket opp flere, er det bare å kontakte oss, så ordner vi med opptrykk.

 

Minneboken inneholder:

  • En hilsen fra byrået
  • Dødsannonsen 
  • Programheftet fra seremonien
  • Prestens eller de pårørende sin minnetale, etter avtale
  • Byråets bilder av seremonirommet, kisten og alle blomsterhilsener
  • Alle blomsterhilsener som ble lagt på og lest opp i seremonien