Å miste ett barn er så vondt, og det verste som kan skje for alle som har blitt mamma og pappa.
Midt i sorgen og avskjeden, er det mange praktiske ting som må gjøres.
Hva gjør vi nå og hvor mye tid har vi på oss?

Mange valg gjøres i forbindelse med begravelsen, og noen av de får betydning for livet videre.
Det er derfor viktig at valgene dere gjør, er deres, og at det blir satt av tid til å ta farvel.

Hva kan vi som foreldre gjøre selv?

- Stelle og ta på egne klær
- Legge i kisten
- Legge tegninger, bilder og lignende i kisten
- Kjøre kisten i egen bil til sermonilokalet
- Plukke blomster og pynte kisten med blomster
- Lage egne program til begravelsen
- Pynte sermonirommet og tenne alle lysene
- Skrive minneordene selv
- Holde minnetalen, lese dikt
- Bære kisten til gravstedet og senke kisten

 

Sang og musikk

For de fleste er sang og musikk noe av det viktige i en begravelse.  Nedenfor har vi satt opp noenforslag til salmer og sanger.
Om dere ønsker en kirkelig begravelse, velger en fellessangen fra salmebok eller sangbok.
Gravferdsbyrået, prest og organist er behjelpelige med forslag til salmer. Sang og musikk skal godkjennes av prest og organist.

Om dere ønsker en humanetisk gravferd eller livssynsåpen gravferd, hjelper gjerne talerne dere med å sette opp sanger og musikk.

NoS 819 - Bred dina vida vingar
NoS 203 - De trodde at Jesus var borte
NoS 206 - Dine hender er fulle av blomster
NoS 492 - En fin liten blome
NoS 324 - Ikke en spurv til jorden
NoS 731 - Jeg folder mine hender små
NoS 780 - Måne og sol
NoS 626 - Vær meg nær, å Gud
NoS 782 - Eg er liten men eg vil
NoS        - Alt ble med ett så stille
NoS 488 - Ingen er så trygg på ferda

Økonomi

Fra folketrygdlovens §7-2 Gravferdstønad:

Når et medlem av folketrygden dør, ytes det behovsprøvd gravferdstønad med opptil et beløp som fastsettes av Stortinget (full gravferdstønad)
Stønaden kan ikke settes høyere enn de faktiske utgiftene til begravelsen.

Gravferdstønad etter første ledd gis uten behodsprøving dersom avdøde var under 18 år.

Når et medlem nedkommer med et eller flere dødfødte barn, ytes det stønad til dekning av nødvendige utgifter til gravlegging. 
Stønaden kan likevel ikke overstige full gravferdstønad.

Vær oppmerksom på at noen fagforbund har økonomisk stønad ved barns død.

Når alt blir stille og livet går videre

Alle sørger forskjellig, og alle har ulike behov. 
I dagene etter at dere mistet barnet, står det mange mennesker rundt dere. Men etter en tid blir det stille.
Dere får kanskje behov for å prate med andre. Noen som forstår, og som kanskje selv har vært i samme sorg og samme fortvilelse som dere er i akkurat nå.

Det finnes støtteapparat både lokalt og nasjonalt.
Nedenfor har vi satt opp noen som kan være fine å søke opp.

- Den lokale helsestasjonen
- Barne og familieteam i kommunen
- Den lokala frivilligsentralen
- Landsforeningen for uventet barnedød (LUB) www.lub.no
- Foreningen "Vi som har et barn for lite" www.etbarnforlite.no
- Kreftforeningen  www.kreftforeningen.no
- Noen sykehus har sorgstøttegrupper  (Ålesund sjukehus: odd.arne.skogen@helse-mr.no)
- Kirkekontoret   www.kirken.no
- Human - Etisk Forbund   www.human.no