Frå juni 2018, måtte alle bedrifter i Europa forholde seg til den nye Personvernforordningen.
Denne skal sikre privatpersoner i forhold til personopplysninger. Bellis Gravferdsbyrå AS har
ingen opplysninger som går under "sensitive" opplysninger.
Vi bruker opplysningene vi får i ulike skjemaer som videreformidles til statlige og kirkelige
organer i forbindelse med dødsfallet.
Som til dels skema til politi, kirkekontor, organist, prest o.l.

Under planleggingssamtalen vi har med familien, ber vi om en signatur fra familien på at vi som
gravferdsbyrå kan ha personopplysningene om avdøde og næreste familie i vårt lukkede gravferdssystem Next.
Opplysningen vil kun være i vårt lukkede system og ikke delt med noen.
Dette kan vere til nytte i forbindelse med bestilling av gravstein, eller ved nytt dødsfall i familien,
der det kan vere fint å se tilbake på info.
Dine personopplysninger behandles i overenstemmelse med norsk og EU- rettslige regler. (GDPR)