Du kan forberede en begravelse på egen hånd. Det er vanlig at en har en personlig planleggingssamtale med gravferdsbyrået,
når en rammes av dødsfall i familien. Men denne planleggeren er til god hjelp for mange av valgene familien må ta.

Du har mulighet å gå inn som gjest, men vi anbefaler deg å opprette en bruker slik at valgene du tar lagres.
Da kan du komme tilbake for å legge til eller endre valgene. Da kan du også legge til andre familiemedlemmer, så dere kan planlegge sammen. Det er veldig greit om en bor på flere steder.

Du kan når som helst avslutte planleggingen. Om du ønsker, kan du printe den ut, eller sende den til oss, så tar vi ansvar for at alt er ivaretatt i forkant eller etterkant av planleggingssamtalen som familien har med gravferdsbyrået.

Klikk her for å starte å planlegge en gravferd