Etter ett dødsfall, er det vanlig at en fra familien tar kontakt med gravferdsbyrået på telefon, og melder fra om dødsfallet.
Vi avtaler en dag og tid for planleggingssamtale. Det er vanlig at familien og gravferdsbyrået møtes.
I desse tider da vi opplever strenge smitteverntiltak, kan vi og gjennomføre planleggingssamtalen via telefon og mail, om familien ønsker det.


Før samtalen er det greit å ha tenkt gjennom:
- Hvor og når ønsker familien at sermonien skal være
- Valg av sermonitype (Religiøs, Humanetisk eller livssynsåpen)
- Begravelse eller bisettelse (kremeres)
- Ønsker familien åpen sermoni eller sermoni i stillhet
- Hva skal stå i dødsannonsen og i hvilken avis skal dødsannonsen trykkes
- Gravsted, minnelund eller askespredning
- Kiste/urne
- Sanger til å ha med i programheftet
- Solist/ musikkinnslag
- Valg av blomster fra nær familie, og tekst på bånd

Familien trenger ikke å ha ett klart svar på alle punktene, men det er greit å tenke litt over dem i forkant.
Da er en bedre forberedt når en skal planlegge sammen med gravferdsagenten.