Etter ny forskrift om prisopplysninger som gjelder fra 1.1.2013 er det på denne siden satt opp priser etter Markedsføringslovens §10 – Prismerking.  Disse prisene vil gjøre det lettere å få en fullstendig oversikt over kostnader forbundet ved gravferd for de pårørende. Prisene viser minimuspriser og maksimuspriser ut fra innholdet som myndighetene krever i §16, Prisoversikt for gravferd.

Etter sorgsamtale i våre lokaler vil familien alltid få med ett prisoverslag med alle tjenester som vi utfører for den spesielle gravferden.
Om vi har sorgsamtalen utenfor våre lokaler, vil vi sende prisoverslag pr. mail så snart det er klart, i god tid før gravferdsdagen.
Du kan stole på at tilbudet du får med oss er gjeldende og at det ikke påløper andre kostnader uten at dette er avtalt med deg.

Vi har her satt opp priseksempel med minimums- og maksimumspriser.

Tjeneste

Minimum

Maksimum

Kiste inklusiv svøp og utstyr 6 700 28 000
Stell og nedlegging i kiste (inkl. hygieneartikler) 850 3 200
Bringe den døde på båre fra dødsstedet til Kjølerom 1 600 3 000
Evt. bringing av tom kiste til dødsstedet / stellerom 680 1 250
Transport på gravferdsdagen (Kapell-Kyrkje/Kyrkjegård) 820 1 850
Assistanse ved seremonien (Kapell/Kirke) 1 600 2 900
Dødsannonse i Vikebladet/Vestposten 920 2 500
Leie av dekorasjonsmatriell (Kapell/Kirke) 550 3 300
100 trykkede programmer til seremonien (Sanghefter) 1 200 2 700
Blomster fra familien 500 5 000
Byråets avgiftspliktige honorar 1 200 2 400
Byråets avgiftsfrie honorar (Seremonielle tjenester) 1 650 4 800
     
Sum kostnad for minimum og maksimumspris 18 270 60 900

Mva er inkludert i de beløp som er momsbelagt.

Vi gjør oppmerksom på at vi er behjelpelige med alle skjema som er nødvendig om en skal søke NAV om Behovsprøvd gravferdsstøtte, som pr. 2018 er på inntil 23 337,-
og evt. transportstønad i dei tilfeller der familien har rett på å få dekket dette. Vi informerer om dette under sorgsamtalen.

Dette priseksempelet gjelder fra 1. Januar 2018.

For innbyggere i kommunener en gravplass gratis de første 20 år. Hvis det ønskes reservert en ledig plass ved siden av, vises det til Kirkevergens prisliste.
Om det ønskes annen grav i annen kommune enn bostedskommunen, har alle kommuner egne takster for dette.