Etter at innholdet i seremonien er fastlagt, er det naturlig å sette opp et programhefte/sanghefte.
Innholdet kan variere i forhold til type seremoni, men gir en oversikt over innholdet i seremonien.
Det finnes ulike layout, farger, papirformater og oppsett.

Forsiden av programmet har et motiv, hvor det er anledning til å
sette inn et bilde av avdøde eller annet ønsket motiv. 
Vi har erfaring med å sette opp manus og redigere inn de elementene som pårørende ønsker.
Under en sorgsamtale med familien, ser vi på, og snakker om de ulike valgmulighetene. 

Om familien skal ha en minnestund etter gravferdsermonien, kan vi også være behjelpelig
med å trykke sanghefter til dette.

Her kan du se motiv til sangheftene

Forslag til salmer i gravferdsseremoni

Forslag til salmer i gravferdsseremoni for barn