En syning eller minnestund i kapellet, kan ofte være god og viktig i sorgprosessen. 
Det kan ofte føles godt å møtes og få være sammen, føle nærhet og varme.
Å få snakke om gode minner, og å gråte over sorg og savn sammen. 

Familien kan snakke med gravferdsyrået om hvordan de ønsker denne stunden,
og sammen bestemmer vi tid og sted for en siste stund i kapellet.