Hjerteleg takk
for deltaking, blomster og helsingar ved ............ si gravferd.
Takk også til .......... sjukeheim for god pleie og omsorg.
                                                Helsing frå familien.

 

Tusen takk
for alle helsingar, blomster, gode ord og deltaking i bisettelsen til ................
Takk for pengegåva til..........................
                                               ...................... m.fam.

 

Takk.
Eit enkelt ord, eit handtrykk, betyr så mykje.
Takk for varme ord og tanka, fine helsingar og blomar.
Takk også til prest ..., solist..., organist..., og gravferdsbyrå
for verdig og fin seremoni til vår kjære mor.
                                         Helsing frå .............. sin familie.

 

Familien retter en stor takk
for all vennlig deltakelse og oppmerksomhet i anledning..........s borgang.
Spesielt takk til alle dere som gjennom varme tanker og brev har husket
vår kjære........... i den siste vanskelige tiden.
                                        Hilsen .............. med familie.

 

Vår varmaste takk
for medkjensle, helsingar, blomster og deltaking ved
vår kjære far, svigerfar, farfar og oldefar
.................... sin bortgang og gravferd.
                                       Helsing frå ............m.fam.