Tilkall nærmeste legevakt.
Dersom hjemmesykepleie er involvert er det gjerne de som kontakter lege.
Når legen har vært på stedet og undersøkt avdøde, bes familien ta kontakt med gravferdsbyrået.
Gravferdsbyrået kommer til dødsstedet. Det er mest vanlig at vi legger avdøde på båre, og transporter avdøde til nærmeste kjølerom.
Noen ønsker av gravferdsbyrået henter den avdøde med en gang, mens andre ønsker å ha avdøde hjemme en tid, så familien kan samles for en siste avskjed.

Vi er tilgjengelige hele døgnet på telefon om dere trenger hjelp, eller har spørsmål.

Dersom dødsfallet er mer uventet vil politiet rutinemessig sjekke dødsfallet.
Politiet vil da avgjøre om de krever en rettslig obduksjon. I så fall vil de be begravelsesbyrået om å rekvirere transport av den døde til Gades institutt,
som foretar obduksjonen. Politiet dekker alle de kostnader dette måtte medføre.

Dersom politiet ikke rekvirerer transport, står pårørende fritt til å kontakte oss for å hente avdøde.
Skjer dødsfallet mer enn 20 km fra begravelsesbyrået dekker NAV utgiften til båretransport i Skandinavia.

Skulle dødsfallet skje utenfor Skandinavia så blir det forsikringsselskapet som dekker utgiftene til båretransport – NAV dekker kun innenfor Skandinavia.
Egenandelen ved transportstønad endrer seg hvert år. Ta kontakt med gravferdsbyrået for info og hjelp med søknad.