I Norge har vi lang tradisjon med minnesamvær. Men det er ingen regel på hvordan dette arrangeres.
Det kan være i hjemmet, i et leid lokale eller på en restaurant.
Noen inviterer åpent slik at alle kan delta, mens andre inviterer bare de nærmeste.

Hvordan lede et minnesamvær
Vi anbefaler at èn person får ansvar med å lede minnesamværet.
Det innebærer å ønske velkommen og gi rom for å holde taler eller dele minner og historier om avdøde.
Annet innhold kan være tenning av lys, bildefremvisning eller sang og musikk.
Den som leder holder oversikt over innslagene og avrunder når det hele er over.

Matservering
Det er vanlig å servere no mat og drikke. Menyen kan være f.eks snitter, kake og kaffe. Andre serverer mat som brennsnut, suppe, tapas eller koldtbord.
Dette er helt opp til de etterlatte å bestemme.

Gravferdbyrået hjelper gjerne med info og tilrettelegging.