Når en kremasjon er ferdig, blir urnen sendt fra krematoriet, til kirkekontoret.
Kirkekontoret tar så kontakt med de pårørende på telefon og avtaler en tid for urnenedsettelsen.
Ved urnenedsettelse møter vanligvis pårørende en representant fra kirkekontoret som bistår urnenedsettelsen.
Dersom de pårørende ønsker bistand av prest eller en representant fra Bellis Gravferdsbyrå, må dette avtales i forkant.
Urnen skal være i jorden før 6 måneder er gått.
Det er mulig for de pårørende å velge plassering av graven. Ta da kontakt med kirkekontoret, for å avtale dette.
De pårørende kan og velge å sette urnen ned på urnelund.

Om du ønsker å kontakte kirkekontor.
Hareid sokn:  700 95 130
Ulstein sokn: 700 17 680
Herøy sokn:  700 80 260