Alltid freidig når du går

Alt ble med ett så stille

Amazing grace ( Nynorsk verson)

Blott en dag, eit øyeblikk

Bred dina vida vingar

Dagsens auga sloknar ut

Deg være ære

De kommer fra øst og vest

Deg å få skoda er sæla å nå

Deilig er jorden

Det er godt å vere stille

Det hev ei rose sprunge

Dine hender er fulle av blomster

Det er makt i de foldede hender

Du omgir meg, frå alle sider

Eg faldar mine hender små

Eg har hørt om en stad i det høge

Eg ser deg , Gud, i kvar ein blom

 Ein fin liten blome i skogen

Eg er ein gjest i verda

Eg veit ei havn, for meg som heimlaus

Eg veit i himmelrik ei borg

Ein båt i stormen duva

Einast i von til Gud

Fager er den Himmel blå

Fager kveldsol smiler

Gje meg handa di ven

Gå i fred, tjen Herren med glede

Guds kjærleik er som stranda og som graset

Gud signe vårt folk

Gud lær meg å se, at hvor eg går

Herre Gud, ditt dyre namn og ære

Hvilken venn vi har i Jesus

Han tek ikkje glansen av livet

Himmelske Fader, herleg utan like

Hjemme i himlen, skal ingen

Høgt frå den himmelske klåre

Ikke en spurv til jorden

Ingen er så trygg på ferda

Jeg er i Herrens hender

Jeg er en seiler på livets hav

Jeg synger meg en blå, blå salme

Jeg råde vil alle i ungdommens dager

Jesus, styr du mine tankar

Kjærlighet fra Gud, springer like ut

Kjære Gud, når eg bed

Langtbort om rømd som blånar

Lei, milde ljos, igjennom skoddeeim

Ljos over grav som oss livsvoni gav

Med Jesus vil eg fara

Mi sjel, lov Herren

Mitt hjerte alltid vankar

Måne og sol, skyer og vind

Navnet Jesus, blekner aldri

Naglet til et kors på jorden

No livnar det i lundar

No soli bakom blåe fjell

Nærmere deg, min Gud

Nå er det morgen, tåkene letter

Nu lukker seg mitt øye

Nå vandrer frå hver en verdens krok

O, bli hos meg

O, store Gud, når jeg i undring aner

Rop det ut med hjertets jubel

Salige visshet: Jesus er min

Så tak då mine hender

Takk min Gud, for alt som hendte

Tenn lys, ett lys skal brenne

Tett ved sida mi går Jesus

Velt all din veg og vande

Vi har ein Far i himlen

Vår Gud han er så fast ei borg

Å dette skriket av en smerte

Å leva, der er å elska

Å salige stund utan like

Å, tenk når eingong samlast skal

Å, ver hjå meg, for no er kvelden nær

Å hvor salig å få vandre